TVM K-KoĽle
  S a m o d z i e l n a   T e l e w i z j a   M i e j s k a  w   K ę d z i e r z y n i e - K o Ľ l u  


  J E S T E ¦ M Y  B L I S K O  -  N A J B L I Ż E J !

 

Kliknij aby obejrzeć program
Wydanie specjalne

Kliknij aby obejrzeć program "TELEMIX"

Wiadomosci dnia
Radio FM
Mapy GOOGLE
Notowania giełdowe
  Program "TELEMIX", emisja w sieciach kablowych:
od wtorku do soboty godz. 9:00, 17:15, 22:00.
W Internecie: od ¶rody do ¶rody.
     


 
statystyka© Jerzy Jucha-Nowicki